Nederlands English

Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. The Breezer King is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan The Breezer King of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Breezer King.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

The Breezer King
Energielaan 1B
2960 Brecht
België

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover The Breezer King geen controle heeft. The Breezer King draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


Laatste nieuws

Nieuwe klanten zijn altijd verbaasd; ja, zo kan het ook in drankenhandel.

De expertise in de drankengroothandel van The Breezer King BV doet niets af aan het servicegericht denken.

Het bestaande klantenbestand is de werkwijze gewend en zal wellicht niet meer dagelijks denken wat de exacte toege­voegde waarde van ons is. Nieuwe klanten echter verbazen zich regelmatig nog over de flexibiliteit en servicegerichtheid van The Breezer King BV.